Dział Produkcji i Eksploatacji
Kierownik Dariusz Pasieka
   tel.: 32 246 00 18
   mob: 669 057 186
   pasieka@gaztechnika.pl


Przejmujemy do obsługi stacje redukcyjno-pomiarowe w ramach zlecenia stałego lub umowy kalkulując miesięczne koszty obsługi w zależności od przepustowości stacji, stanu technicznego urządzeń czy wyposażenia. Wykonujemy obsługę techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Prowadzimy dokumentację techniczną zgodną z przepisami dotyczącymi eksploatacji stacji gazowych. W ramach podpisanych umów zobowiązujemy się do usuwania ewentualnych awarii oraz posiadamy całodobowe pogotowie gazowe, które zapewnia dojazd brygady w ciągu 1,5 godziny do miejsca awarii. W ramach podpisanych umów z Polską Spółką Gazownictwa obsługujemy węzły gazowe, stacje redukcyjno-pomiarowe Iº i IIº, zajmujemy się uzupełnieniem środka nawaniającego THT oraz badaniem stopnia nawonienia gazu.
Zajemujemy się eksploatacją układów pomiarowych i telemetrycznych w stacjach gazowych należących do sieci gazowniczej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia dla Polskiej Spółki Gazownictwa jak i odbiorców indywidualnych.
Wykonujemy:
⦁    przeglądy pełne układów pomiarowych wyznaczając charakterystyki przetworników ciśnienia i temperatury, wysokiej klasy urządzeniami kontrolnymi
⦁    naprawy i legalizacje gazomierzy przemysłowych z montażem gazomierza serwisowego zapewniając stały pomiar gazu
⦁    naprawy i badanie metrologiczne przepływomierzy przemysłowych
⦁    serwis przeliczników, korektorów, rejestratorów, rejestratorów piszących, manometrów tarczowych
⦁    przeglądy i próby działania systemów detekcji gazów metan, wodór przy pomocy gazów wzorcowych
⦁    budowa, modernizacje i naprawy układów transmisji danych z układów pomiarowych i nawanialni gazu
⦁     przegląd i wymiana wkładów filtrów oczyszczania dokładnego przed układami pomiarowymi
⦁     posiadamy uprawnienia serwisowe firm Common, Itron, Plum.
W ramach prowadzonej działalności posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz przeszkolony personel do obsługi stacji gazowych pod kątem działania systemu redukcji ciśnienia gazu
Wykonujemy:
⦁    próby działania i regulacji urządzeń redukcyjnych i zabezpieczających
⦁    przeglądy techniczne stacji redukcyjnej
⦁    remonty urządzeń redukcyjnych i zabezpieczających
⦁    przeglądy zerowe i uruchomienia stacji
⦁    przeglądy instalacji do nawaniania gazu
⦁    uzupełnianie środka nawaniającego THT w zbiornikach nawanialni
⦁    przygotowanie stacji gazowych i urządzeń do przeglądów UDT.
⦁    przegląd i wymiana wkładów filtracyjnych w filtrach oczyszczania wstępnego przed urządzeniami redukcyjnymi
⦁    posiadamy uprawnienia serwisowe firm Tartarini, Pietro-Fiorentini, RMG, GasControl Polska.
Działamy na terenie południowej Polski.
Zapraszamy do kontaktu