Punkt Legalizacyjny
Kierownik Ryszard Szajna            Stanowisko badań metrologicznych
   tel.: 32  246 00 17                mob.: 506 697 307
   mob: 609 616 045                mob.: 506 697 347
   szajna@gaztechnika.pl            legalizacje@gaztechnika.plNa stanowisku legalizacyjnym wyposażonym w gazomierze wzorcowe porównujemy przepływ powietrza o gęstości 1,2 kg/m3 na ciśnieniu atmosferycznym z gazomierzem badanym w zakresie przepływów od 0,1 m3/h do 1600 m3/h. Punkt legalizacji gazomierzy został utworzony decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar Nr UPL 34/2021, którą można sprawdzić bezpośrednio na stronie GUM: https://www.gum.gov.pl/pl/form/r26184475918579,UPL-342021.html
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. poddajemy legalizacji gazomierze o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 100 m3/h zainstalowane na sieci gazowej, w której maksymalne ciśnienie robocze nie przekracza 0,5 MPa. Pozostałe gazomierze poddajemy wzorcowaniu od 100 m3/h do Qmax 1600 m3/h. W punkcie legalizacji gazomierzy badamy gazomierze rotorowe i turbinowe o średnicy do DN150 włącznie.
Zapraszamy do kontaktu